Sankabos keitimas

Automobilio sankabos remontas – sunkus darbas, reikalaujantis tiek praktinių, tiek teorinių žinių. Sankaba yra viena svarbiausių automobilio transmisijos dalių, pagrindinė jos funkcija yra perduodi sukimo jėgą į automobilio varančius ratus.

Pirmiausia reikėtų paminėti, jog automobilio sankabos keitimas mūsų servise atliekamas su garantija. Sankaba yra jungiamasis elementas tarp variklio ir greičių dėžės. Nepaisant to, kad sankaba susideda iš keliu daliu ir konstrukciškai nėra sudėtingas automobilio agregatas, ji turi daug ir įvairių gedimų, neleidžiančių sklandžiai dirbti automobilio greičių dėžei.

Sankabos keitimas

Pagrindinė sankabos paskirtis – trumpam laikui atjungti greičių dėžę nuo veikiančio variklio, ir po to vėl, sklandžiai juos sujungti. Pavarų dėžė atjungiama kuomet stabdome automobilį arba perjungiant pavaras. Dirbantis variklis sklandžiai sujungiamas su pavarų dėžę, kad automobilis pradėtų važiuoti iš lėto, be trūkčiojimų. Kiekvieno automobilio sankaba susideda iš trijų pagrindinių dalių: varančiosios, varomosios ir valdymo pavaros. Varančioji sankabos dalis būna nuolatos sujungta su variklio alkūninio veleno smagračiu ir sukasi, kai dirba variklis. Varomoji sankabos dalis sujungta su pavarų dėže ir toliau per varančiąją ašį su  automobilio ratais. Sujungus tarpusavyje abi   šias   dalis, variklis   suka   varančiuosius  ratus ir automobilis važiuoja

Rotacinis  judesys   nuo  varančiosios   sankabos   dalies  varomajai   gali  būti perduodamas dėl trinties jėgų tarp tarpusavyje suspaustų paviršių, hid­rauliniu būdu ir elektromagnetiniu principu. Automobiliuose plačiausiai paplitusios pirmojo tipo sankabos, vadinamos frikcinėmis. Sankabos pavara (valdymo mechanizmas) išjungia ir įjungia sankabą. Varančioji sankabos dalis sudaryta iš smagračio, sankabos gaubto ir prie jo pritvirtinto prispaudimo disko. Prispaudimo diskas sukasi kartu su sankabos gaubtu ir gali judėti ašine kryptimi (priartėti ir nutolti nuo jo). Tarp sankabos gaubto ir prispaudimo disko įdėta diafragminė spyruoklė nuolat stumia prispaudimo diską smagračio link. Varomasis sankabos diskas  (varomoji dalis) su antdėklais yra įstatytas tarp smagračio ir prispaudimo disko. Varomasis diskas būna sumontuotas ant pavarų dėžės varančiojo (pirminio) velenėlio  ir sukasi kartu su juo. Kai pavara išjungta, automobilis stovi vieloje. Įjungus pavarą, judesys nuo variklio per sankabą perduodamas pavarų dėžei ir toliau – varančiajai ašiai. Norint išjungti sankabą, reikia nuspausti diafragminė spyruoklę. Tuomet ji atitraukia prispaudimo diską ir išlaisvina varomąjį diską – sukamasis judesys nuo variklio pavarų dėžei nebeperduodamas ir automobilis važiuoja iš inercijos arba sustoja.

Sankabos keitimo kaina

Sankabos keitimas, Smagračio keitimas. Kokybiškų sankabų gamintojai, kurie mūsų nenuvylė, per ilgametį darbą yra LUK, VALEO, SACHS. Šių gamintojų sankabos montuojamos ir į naujus iš gamyklų išriedančius automobilius. Retkarčiais klientai teiraujasi, ar galima pakeisti tik vieną sankabos elementą pvz. sankabos diską ar diskatorių, ar sankabos išminamąjį guolį? Atsakymas yra toks, jog jei vienas elementas sudilo, tai ir kiti sankabos elementai yra lygiavertiškai sudilę, todėl netrukus taip pat gali sugesti ir teks antrą kart mokėti už pavarų dėžės nuėmimą.

Dažniausi sankabos gedimai:

  • Sudilęs sankabos diskas – „buksuoja“ sankaba;
  • Trūkęs diskatorius;
  • Nesandarus arba „ūžiantis“ išminamas sankabos guolis;
  • Sukeliantis vibracijas arba visiškai pasidalijęs į dvi dalis, dvimąsis smagratis;
  • Nesandarus pagrindinis sankabos cilindras;
  • Sankabos pedalo mechanizmo mechaniniai gedimai;
  • Trūkęs sankabos trosas.

Sankabos gedimai

Sankabos sandaraJei nuspaudus sankabos pedalą pasigirsta garsas, greičiausiai dėl to kaltas išminamasis guolis. Svarbu, prieš jį keičiant, įsitikinti, kad sankabos padėties įjungimo šakutė yra tinkamos padėties, kitaip ir naujas guolis ilgai netarnaus. Kartais pasitaiko, kad išjungiama sankaba garsiai dirba dėl didelio susidėvėjimo arba dėl lūžusių stipinų varomojo disko stebulėje. Stipinų susidėvėjimą ir lūžimą galima pastebėti tuose diskuose, kuriuose dažnai buvo keičiamos susidėvėjusios tarpinės. Sankaba gali kelti nemalonius garsus ir dėl nelanksčios arba pasislinkusios iš vietos sankabos šakutės grąžinimo spyruoklės, sulūžusių arba susidėvėjusių sukimo virpesių slopintuvo detalių.

Kuomet sankaba visiškai neišsijungia, iškyla problemų perjungiant pavaras, tuomet reikalingas sankabos keitimas. Dažniausiai, šį veiksmą lydi džeržgiantis garsas. Tokios problemos priežastis būna ne viena. Gali būti laisvi varomojo disko laikikliai arba dėl nekokybiško remonto sulūžo jo tarpinės. Taip pat, pasitaiko ir suspaudžiančio arba varomojo disko susidėvėjimas, kurį lemia nešvarios praslystančios tarpinės. Be to, jei automobilio ilgai neeksploatavote, varomasis diskas galėjo surūdyti. Sankaba tiesiog nespėja paskui didėjančias variklio apsukas. Automobilis lėčiau įsibėgėja, o įkalnę įveikia taip, tarsi paskui save temptų sunkią priekabą. Jei procesą papildo specifinis degančių tarpinių kvapas, tai galima drąsiai teigti, kad varomasis sankabos diskas susidėvėjo ir jį būtina keisti. Retesnė sankabos buksavimo priežastis – per daug tepalų smagratyje, varomajame ir suspaudžiančiajame diskuose, netaisyklingai sureguliuotą arba užsikertančią mechaninę pavarą, varomojo disko susidėvėjimą, dėl to jis prie smagračio liečiasi tik kraštais. Taip pat šie defektai gali pasireikšti tuo, kad automobilis pajudės ne tolygiai, o staiga šoks iš vietos.